Czy osoba zarażona koronawirusem może przenosić wirusa przed okresem inkubacji iw jego trakcie?


Odpowiedź 1:

Okres inkubacji może zaowocować kilkoma ważnymi działaniami na rzecz zdrowia publicznego w przypadku chorób zakaźnych, w tym aktywnym monitorowaniem, nadzorem, kontrolą i modelowaniem. Aktywne monitorowanie wymaga od potencjalnie narażonych osób kontaktowania się z lokalnymi władzami zdrowia w celu codziennego zgłaszania ich stanu zdrowia.

Zrozumienie długości aktywnego monitorowania potrzebnego do ograniczenia ryzyka braku infekcji SARS-CoV-2

jest konieczne, aby służby zdrowia mogły efektywnie wykorzystywać ograniczone zasoby. W tym artykule przedstawiamy szacunki okresu inkubacji COVID-19 i liczby symptomatycznych infekcji pominiętych w różnych scenariuszach aktywnego monitorowania.

Okres inkubacji COVID-19 z potwierdzonych publicznie przypadków