Czy to, co ostatecznie zabija kogoś z koronawirusem, jest takie samo dla każdego, kto został zainfekowany?


Odpowiedź 1:

Zapalenie płuc i sepsa

chiński CDC opublikował raport opisujący postęp i objawy kliniczne choroby. NIH podsumował swoje ustalenia. O ile wiem, wszyscy ci ludzie szukali pomocy medycznej. Więc ludzie, którzy po prostu nie wykazali objawów lub mieli bardzo łagodne objawy, nie są uwzględnieni.

  • 81% znanych przypadków powodowało infekcje górnych dróg oddechowych (zapalenie płuc) lub łagodne zapalenie płuc.
  • 14% przypadków powodowało ciężką chorobę układu oddechowego z trudnościami w oddychaniu i niskim nasyceniem krwi tlenem. Potrzebowali pomocy mechanicznej i wysokiego poziomu interwencji medycznej.
  • 5% zmarło z powodu niewydolności oddechowej, wstrząsu septycznego i / lub dysfunkcji lub niewydolności wielu układów.

Większa populacja - 73 214 przypadków, w tym osoby z pozytywnym wynikiem testu.

62% potwierdzono na podstawie testów.

Ogólna śmiertelność wyniosła 2,3%. Spośród zmarłych:

  • 15% było w wieku powyżej 80 lat
  • 8% było w wieku od 70 do 79 lat
  • 49% miało inne choroby, takie jak choroby serca, cukrzyca, POChP i rak.