Dlaczego cena złota nie rośnie teraz w związku z kryzysem koronawirusa COVID-19?


Odpowiedź 1:

Dlaczego cena złota nie rośnie teraz w związku z kryzysem koronawirusa COVID-19?

Ponieważ pojęcie, że złoto jest ostatecznym zasobem wartości w czasach kryzysu, po prostu nie jest już prawdą. Mówiąc najprościej przez ostatnie 40 lat, nie było bezpośredniej korelacji między złotem a wszystkimi kryzysami i wydarzeniami geopolitycznymi.

Niezależnie od argumentów, jakie można by wysunąć na poparcie złota w tym względzie, jest to oczywiście taki, który ma niewielki związek ze światem rzeczywistym. Złoto to nie pieniądze, ludzie nie wymieniają ogniw wyciętych ze złotego łańcucha za swoje artykuły spożywcze. Nawet jeśli spróbujesz płacić za zakupy złotymi monetami, mogą je zaakceptować, ale tylko z wielką zniżką. Żaden rozsądny człowiek nie wyobraża sobie sztabki złota pod łóżkiem jako bezpieczniejszego sposobu przechowywania majątku rodziny niż na rachunku bankowym.

Wartość posiadania złota zależy od istnienia tej samej infrastruktury finansowej, od której zależą waluty fiducjarne. Jeśli upadną one w jakiś poważny sposób, warunki społeczne będą takie, że posiadanie kruszców dla większości ludzi uczyni z nich cel, a nie zapewni bezpieczeństwo.